Czym jest błona PRF?

Błona PRF

Błona PRF (platelet-rich fibrin) to autologiczny koncentrat płytek krwi, który ma silne właściwości wspomagające gojenie i regenerację tkanek. Pozwala dostarczyć dużą ilość składników regeneracyjnych w konkretne miejsce.

Otrzymywanie
Błonę otrzymuje się poprzez pobranie małej ilości krwi pacjenta i odwirowanie jej. Podczas odwirowywania krew rozdziela się na rożne warstwy składowe. Jedną z tych warstw jest PRF, która oddzielana jest od reszty, a następnie przyciśnięta metalową płytką, tak by odsączyć z niej surowicę. Tak powstaje materiał przypominający wyglądem grubą błonę. Cały proces odbywa się bez chemicznego przetwarzania krwi i bez użycia jakichkolwiek dodatków. Błona jest biomateriałem w 100% pochodzenia naturalnego.

Skład
Mimo, że błony PRF nazywa się koncentratem płytek krwi, to nie jest ich jedyny składnik. PRF składa się głównie z płytek krwi i leukocytów zawieszonych w siatce fibrynowej. Zawiera też komórki macierzyste, czynniki wzrostu i rozmaite cytokiny. Są to wybrane i skoncentrowane składniki krwi, które wspomagają i koordynują gojenie i regenerację tkanek (Choukroun et al., 2006a, 2006b).

Użycie
Błonę umieszcza się pod dziąsłem w miejscu rany, której gojenie chcemy wspomóc.

Jakie działanie ma błona PRF?

Błona PRF

Błona PRF umiejscowiona pod dziąsłem ulega stopniowej resorpcji, uwalniając w ten sposób swoje składniki. Badania wykazały, że składniki stymulują wiele procesów regeneracyjnych, m.in.:

  • Angiogenezę – powstawanie nowych naczynek krwionośnych w miejscu, gdzie wytwarza się nowa tkanka (np. dziąsło lub kość). Nowe naczynka potrzebna są by dostarczyć tkance składniki odżywcze i zapewnić dostęp do czynników obronnych i umożliwić wzrost.
  • Chemotaksję – przyciąganie czynników wzrostu i czynników obronnych do miejsca, w którym zachodzi regeneracja
  • Namnażanie się nowych komórek
  • Specjalizacje nowych komórek tak by spełniały odpowiednią rolę w nowej tkance
  • Przyspieszenie gojenia ran i regeneracji tkanki

(Daugela et al., 2018; Rastogi et al., 2018).

Wpływ na gojenie

Dzięki swoim właściwością regeneracyjnym, łatwości otrzymywania i brakiem efektów ubocznych w ostatnich latach błony PRF stały się podmiotem wielu badań na całym świecie. Ich skuteczność potwierdzona jest w różnych zastosowaniach, m.in.:

  • Angiogenezę – powstawanie nowych naczynek krwionośnych w miejscu, gdzie wytwarza się nowa tkanka (np. dziąsło lub kość). Nowe naczynka potrzebna są by dostarczyć tkance składniki odżywcze i zapewnić dostęp do czynników obronnych i umożliwić wzrost.
  • Chemotaksję – przyciąganie czynników wzrostu i czynników obronnych do miejsca, w którym zachodzi regeneracja
  • Namnażanie się nowych komórek
  • Specjalizacje nowych komórek tak by spełniały odpowiednią rolę w nowej tkance
  • Przyspieszenie gojenia ran i regeneracji tkanki

Zastosowania PRF w naszej klinice

Błona PRF

W naszej klinice błony PRF stosujemy przy wszystkich zabiegach chirurgicznych. Używamy błon by przyspieszyć gojenie po ekstrakcjach zębów, wspomóc integrację implantów cyrkonowych z kością i umożliwić jej szybszą odbudowę. Używamy ich też do zabiegów periodontologicznych i zabiegów odbudowy kości.

Bibliografia

Chang YC, Zhao JH. 2011 Effects of platelet-rich fibrin on human periodontal ligament fibroblasts and application for periodontal infrabony defects. Aust Dent J. 2011;56:365–371.

Kulkarni MR, Thomas BS, Varghese JM, Bhat GS. 2014 Platelet-rich fibrin as an adjunct to palatal wound healing after harvesting a free gingival graft: A case series. J Indian Soc Periodontol. 18:399–402.

Simonpieri A, Del Corso M, Vervelle A, Jimbo R, Inchingolo F, Sammartino G, Dohan Ehrenfest DM. 2012 Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 2: Bone graft, implant and reconstructive surgery. Curr Pharm Biotechnol. 13:1231–1256.

Reyes M, Montero S, Cifuentes J, Zarzar E. 2002 Extraction technique and surgical use of the plasma rich in growth factors (P. R.G.F.): Update. Rev Dent Chile. 93:25–28.

Daugela, P., Grimuta, V., Sakavicius, D., Juodzbalys, G. and Jonaitis, J. (2018) ‘Influence of leukocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF) on the outcomes of impacted mandibular third molar removal surgery: A split-mouth randomized clinical trial’, Quintessence International, 49(5), pp. 377–388.

Eshghpour, M., Dastmalchi, P., Nekooei, A. H. and Nejat, A. (2014) ‘Effect of platelet-rich fibrin on frequency of alveolar osteitis following mandibular third molar surgery: A double-blinded randomized clinical trial’, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 72(8), pp.1463-7

Eshghpour, M., Danaeifar, N., Kermani, H. and Nejat, A. H. (2018) ‘Does Intra- Alveolar Application of Chlorhexidine Gel in Combination With Platelet-Rich Fibrin Have an Advantage Over Application of Platelet-Rich Fibrin in Decreasing Alveolar Osteitis After Mandibular Third Molar Surgery? A Double-

Blinded Randomized Clin’, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 76(5), pp. 939-939

Choukroun, J., Dohan, D. M., Diss, A., Dohan, S. L., Dohan, A. J. J., Mouhyi, J. and Gogly, B. (2006a) ‘Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part I: Technological concepts and evolution’, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. Mosby Inc., 101(3), pp. 37-44

Choukroun, J., Dohan, D. M., Diss, A., Dohan, S. L., Dohan, A. J. J., Mouhyi, J. and Gogly, B. (2006b) ‘Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part II: Platelet-related biologic features’, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. Mosby Inc., 101(3), pp. 45-50