Stomatologia Biologiczna

Ogniska zapalne

Czym są ogniska zapalne

Koncept “ogniska zapalnego” zakłada, że choroba ogólnoustrojowa może być spowodowana przez mikroorganizmy i ich toksyczne produkty, które powstają w ognisku infekcji. Ognisko infekcji to miejsce, które może być zlokalizowane w każdej części ciała. Zawiera ono patogeny (mikroorganizmy) i zwykle jest asymptomatyczne. Rozprzestrzenienie się z ogniska infekcji patogenów i ich toksyn może powodować reakcję zlokalizowaną w innym obszarze ciała lub przyczyniać się do powstania opornych na leczenie dolegliwości przewlekłych.

Kawitacje (NICO)

Kawitacja (NICO – neuralgia-inducing cavitational osteonecrosis) to tłuszczowa martwicza zmiana w kości. Przyczyny powstania kawitacji to między innymi: nieprawidłowe gojenie po ekstrakcjach oraz obecność patogennych mikroorganizmów i ciał obcych w zębach i w kościach szczęk. Kawitacje stanowią obciążenie dla organizmu i mogą uniemożliwić powrót do pełnego zdrowia.

Zdrowa kość
Kawitacja

Zęby martwe

Zęby leczone kanałowo są źródłem zapalenia, które może spowodować nie tylko problemy lokalne (w miejscu zapalenia) lecz często także w oddalonych częściach ciała. Ząb martwy, nie mając funkcjonującego połączenia z układem krwionośnym i limfatycznym, jest martwą tkanką organiczną a jego anatomia sprawia, że staje się perfekcyjnym siedliskiem patogennych mikroorganizmów. Patogenne mikroorganizmy osiedlają się sieci kanalikowej, generując wysoko toksyczne związki siarki (tioeter, merkaptan), które mogą blokować wiele procesów życiowych zachodzących w organizmie.

Zęby martwe - leczenie kanałowe

Leczenie

Leczenie kawitacji polega na pełnym, chirurgicznym usunięciu zmian martwiczych, a następnie dezynfekcji kości ozonem. Ozon niszczy komórki bakterii, grzybów i wirusów, nie niszcząc komórek ludzkich.